Αποτέφρωση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1500€

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα του κρεματωρίου στη Ριτσώνα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παράδοση της τέφρας στους οικείους.

Το γραφείο μας λειτουργεί απο το 1981 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μεγάλη εμπειρία στον χώρο της αποτέφρωσης.

Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα της 15ης Μαρτίου του 2006, η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των άλλων χωρών-μέλη της Ε.Ε. σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών, ώστε να είναι δυνατή πλέον η καύση, για τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς πολίτες της Ελλάδας και οι οποίοι δεν υπόκεινται στο έθιμο της ταφής, λόγω των θρησκευτικών τους παραδόσεων.